Rabobank

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank zet daarom de komende jaren haar kennis, netwerk en financiën in om maatschappelijke problemen aan te pakken binnen vier thema’s: Voedselzekerheid, Zelfredzaamheid, Duurzaam ondernemerschap en Lokale leefomgeving. Wij zijn actief in jouw omgeving, samen met onze leden en klanten.