Woningstichting Helpt Elkander

Helpt Elkander is een kleine woningbouwvereniging die eind 2019 al 100 jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen.
In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.400 woningen aan haar klanten. Helpt Elkander staat dichtbij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving.

Missie
Helpt Elkander biedt betaalbare huurwoningen in de gemeente Nuenen aan de primaire doelgroep door een sterke focus op de bestaande voorraad, betrokkenheid van de huurders en samenwerking met lokale partijen.

Visie
Om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de primaire doelgroep te garanderen, zet Helpt Elkander haar (financiële) middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in. Ze wil de bestaande voorraad optimaal laten aansluiten op de behoefte. Dit doet ze door huurprijzen en woningkwaliteit meer te differentiëren waarbij aandacht is voor de woonlastenverlaging.

Helpt Elkander betrekt haar huurders bij haar beleid. Burgerinitiatieven en netwerken op lokaal niveau dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid in wonen en welzijn.

De dienstverlening van Helpt Elkander is zakelijk, duidelijk en als dat nodig is, levert ze maatwerk. Huurders weten wat ze mogen verwachten doordat de boodschap helder is.

Helpt Elkander kan niet alles en zeker niet alleen. Efficiënt en effectief werken en kennis binnenhalen door samenwerking en/of inhuur zijn dan ook noodzakelijk.