Woningstichting Helpt Elkander

Helpt Elkander is een compacte, ambitieuze woningcorporatie. Sinds 1919 zorgen wij voor goede en betaalbare woningen in leefbare en duurzame wijken en buurten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Wij staan dicht bij onze huurders en zijn sterk lokaal verankerd in de Nuenense samenleving. Samen met onze partners zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan (blijven) doen aan deze samenleving. Dat ziet u terug in onze ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024. De titel van onze ondernemingsstrategie luidt: Helpt Elkander; onze naam is onze missie. Daaruit spreken de rol en positie die Helpt Elkander wenst in te nemen in de Nuenense gemeenschap.